Wergelandsdikt

Nettsidene her byggjer p Suttung Forlag si bok "Wergelands barnesanger". Ingeborg Refling Hagen skriv i forordet til boka at ho har modernisert språket i dikta her litt, om du er ute etter originalversjonane kan du finne dei på dokumentasjonsprosjektet sine sider.
I suttung-gruppene rundtomkring er språket gjerne "modernisert" av dagleg bruk, sjøl om det også hender at ein bruker ei meir arkaisk form for å taka vare på eit rim.
Ikkje alle dikta er det melodi p - dikt som Norges konger vert som regel nytta til opplesing.

Ingeborg har lagt inn omkved i nokre songer. Sj forordet for ei forklaring av den pedagogiske tanken bak dette.

FORORD

Fuglene
Værhanen og måltrosten
Dompapen
Flua
Sommerfuglen
Edderkoppen
Bekken går i engen
Dyrene
Jeg selv
Jeg selv (Ved I.R.H. etter H. Wergeland)
Hunden
De tre par og den ene
Aftenbønn
Fattigmann (eller Himlen er min hette)
Hoggormen
Lønnen og granen
Barnepreken (En torsk og en flyndre)
Sankt Jodoks brød
Hellige tre Kongers legende
Etter tidens leilighet (Stenen i Stefanens panne)
Språklære. Gramatikk
Morgensang
Stigen
Norges Storting
Omen Accipio
Norges konger
Hvor ofte skal Gud takkes
Vuggevise (Ute blåser sommervind)
Vesle Hans' eventyr
Nisser og dverge
Vi ere en nasjon vi med

Andre Wergelandsdikt

De tre