Ved Mjøsa, juli 2015

Mjuke droper slår ringer i Mjøsa, ingen fiskevak å sjå.
For tredve år sidan spratt fisken jamt. Den nye normalen,
vår tilvande fatigdom

Da Alf sang om Mjøsa blinka St. Hansorma som lys på Grand Café,
mørket i dag vitnar om
julifrodig bedrag

Økologisk utarming er godt kamuflert armod.
Kulturen tek naturen for gitt, med
korttenkt minne

<<: Tankar om Harris-Chomsky epostuveksling -- Frossen sang - Zero Visibility 25/10 2017 >>

Comments

Add commentAdd comment