Stemwerk workshop-sitat

Nokre (alt for få..) sitat frå Stemwerk workshop med Jean-René Toussaint i April 2007, nedskrivne etter minnet og omsett til norsk av meg:

Å gjera noko er ikkje eit mål i seg sjølv. Å gjera er eit verktøy for å vera
Å lytte er ein viktig del av tale
Stemma di er ikkje ein måte du skal uttrykke deg sjølv på. Å "uttrykke deg" er å taka ein del av personlegdomen og presentere denne delen av deg. Stemma di er derimot ein veg til å bli sett

Jean-René sa mange interessante ting (og somme ting eg ikkje fann ut av). Dessverre var kurset såpass intenst at ein sit att med mange inntrykk men få direkte sitat.

<<: Olga de Soto - Histoire(s) -- Meg, tidspaginert >>