Innlegg og ytringer

Om dans

Eit par innlegg og ytringer om dans

Frederik Rütter og språket

Aftenposten sin danse-skribent, Frederik Rütter, er ein dansar av den gamle skule. Han nedvurderar samtalen som form, og ordet som kommunikasjon. >>

'Statens' og pedagogisk talent

Er pedagoglina ved Statens Balletthøgskule for dei som ønskjer å undervise? Opptaksrutina tyder ikkje på det.. >>

Om folkemusikk

Folkemusikken og "det norske"

Held rolla som nasjonalt symbol folk borte frå musikken? >>

Kvar går Landskappleiken?

Kvar det vart av buskspelet: kappleikshotellet åt det for å tene på ølsalet >>

Folkemusikalsk nyskaping.

"Kontrasten til teksta var så klar at ein uvilkårleg lurte på om dei kunne lesa..." >>