Siste

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2017
 • Frossen sang - Zero Visibility 25/10 2017

  Stykkjet Frozen songs er inspirert av frø-banken på Svalbard, koreografert av Ina Christel Johannesen for Zero Visibility corp.

  Rulla gjennom det sement-prega miljøet omkring Dansens hus på sykkel, og kom ut etter 1 time og tre kvarter med nye inntrykk, blanda kjensler og ringblomst-frø i lomma. Det vart i alle fall enno meir påfallanda at det er så lite vegetasjon og botanisk liv der nede i Vulkan-gropa..

  Det første som slo meg ved forestillinga, var at eg... More

  Ved Mjøsa, juli 2015

  Mjuke droper slår ringer i Mjøsa, ingen fiskevak å sjå.
  For tredve år sidan spratt fisken jamt. Den nye normalen,
  vår tilvande fatigdom

  Da Alf sang om Mjøsa blinka St. Hansorma som lys på Grand Café,
  mørket i dag vitnar om
  julifrodig bedrag

  Økologisk utarming er godt kamuflert armod.
  Kulturen tek naturen for gitt, med
  korttenkt minne

  Tankar om Harris-Chomsky epostuveksling

  Like godt først som sist: eg har vel aldri lesi ei bok av Noam Chomsky, heller ikkje ei av Sam Harris, men det var fascinerande å lesa gjennom epost-tråden dei imellom.. To skarpe menn, høgt respekterte amerikanske intellektuelle, likevel kan dei ikkje føre ein meiningsfyld dialog..

  Som halvparten av nettet forøvrig vil eg gjerne kommentere og tolke litt.

  Frå eit etisk synspunkt, intensjonen er (nær) heile soga
  - Sam Harris
  Når det gjeld intensjon kan ein slett ikkje uttale seg, g... More

  Leselæring som rytmisk aktivitet

  Har i det siste prøvd å hjelpe ungar på ulike stadier med lesetrening. Det har slått meg at ein viktig del av prosessen er å dele opp ord i stavinger for å lette lesing.

  Problemet med å dele eit ord i stavinger heng saman med fonetikken i språket – men og med måten det romerske alfabetet vårt er laga. I det japanske fonetiske alfabetet er kvar bokstav ei staving – altså vokal eller konsonant pluss vokal. Hiragana/katakana – alfabeta startar A, I, U, E, O, KA, KI, KU, KE, KO osv.... More

  DV8: John (preview)

  Sett på Dansens hus, Oslo, juni 2014, gjorde også klasse/workshop med kompaniet

  På veg ut av denne forestillinga, tok eg meg i å lure kvifor eg ikkje hadde forandra meg. Kan hende eg berre ikkje kjende forandinga enno - var for utolmodig, venta meg å bli utfordra og få hjernen re-kalibrert på augeblenken?

  Sjølve dette spørsmålet seier litt om mine forventningar til Lloyd Newson og DV8. Somme ting dei har laga, har verkeleg endra tankegangen min. Medan eg såg "John", tenkte eg stadig at det var godt handtverk - fantastisk kulisse, sterke utøvarar, ei dramatisk soge - og likevel kjende eg at eg såg det heile frå utsida, i grunn knapt... More

  Comments

  Add commentAdd comment